0 seconds

แบบทดสอบเรียงลำดับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ลากดาวเคราะห์แต่ละดวงให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ดาวศุกร์
โลก
ดาวเสาร์
ดาวเนปจูน
ดาวพุธ
ดาวอังคาร
ดาวพฤหัสบดี
ดาวยูเรนัส
?
?
?
?
?
?
?
?
?