NSO

นักวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยข้อมูลการสำรวจดวงจันทร์น้ำแข็งของดาวเสาร์โดยยานแคสสินีขององค์การ NASA ว่ามีการพบโมเลกุลสารอินทรีย์ในอวกาศที่มาจากดวงจันทร์เอนเซลาดัส ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีโครงสร้างซับซ้อนกว่าโมเลกุลสารอินทรีย์ที่เคยตรวจพบจากดวงจันทร์ดวงนี้ การค้นพบนี้ช่วยสนับสนุนแนวความคิดที่ว่าดวงจันทร์เอนเซลาดัสมีสภาพเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต

as20180619 1 01ดาวเคราะห์น้อยเวสตา เป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีความสว่างมากที่สุดกำลังเข้ามาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ (opposition) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ถ้าท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีแสงรบกวนเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

as20180614 1 01

หลังจากใช้เวลากว่า 168 วันในสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ลูกเรือของภารกิจ Expedition 55 ได้เดินทางกลับสู่โลกเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา

as20171124 1 01 

24 พฤศจิกายน 2560

ตั้งแต่ปี 2015 LIGO ได้ตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงมาแล้ว 6 ครั้ง เป็นการชนกันของหลุมดำ 5 ครั้งและอีกหนึ่งครั้งเป็นการชนกันของดาวนิวตรอน  ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  นักดาราศาสตร์ออกมาประกาศการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงที่เคยตรวจจับได้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน จากห้องปฏิบัติการของ LIGO  ซึ่งเป็นการชนกันของหลุมดำขนาดเล็กที่สุดเท่าที่นักดาราศาสตร์เคยค้นพบ มันถูกเรียกชื่อว่า GW 170708 

22 พฤศจิกายน 2560

การค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามตอบคำถามที่สำคัญอย่างยิ่งว่า “สถานที่อื่นๆในเอกภพเรามีสิ่งมีชีวิตหรือไม่?” แน่นอนมันเป็นคำถามที่ตอบยากมาก แต่ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมานี้ การศึกษาเรื่องดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะคืบหน้าไปแบบก้าวกระโดด