NSO

รูป 1 คือจรวดฟอลคอน9 ที่กำลังลงจอดอย่างสวยงาม

ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้ว่า เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2015 ที่ผ่านมานี้ จรวดฟอลคอน 9 ของบริษัท SpaceX สามารถลงจอดได้สำเร็จใกล้ๆกับฐานส่งจรวดหลังจากถูกส่งขึ้นไปเพื่อปล่อยดาวเทียม 11 ดวงเข้าสู่วงโคจรแล้ว (รูป1)

จริงๆแล้วถ้าจะพูดให้ถูกต้องชัดเจนต้องบอกว่า เป็นการลงจอดของจรวดส่วนที่ 1 (หรือ จรวดส่วนฐาน) จรวดลำนี้ด้านล่างสุดคือ จรวดส่วนฐานซึ่งติดอยู่กับ จรวดส่วนบนซึ่งใช้ขับดันสัมภาระให้เข้าสู่วงโคจร จากรูป 2 จะเห็นว่าเมื่อจรวดทะยานขึ้นสู่ความสูงระดับหนึ่ง จรวดส่วนบนจะแยกตัวออกเพื่อนำดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร ในขณะที่จรวดส่วนฐานจะกลับตัวแล้วจุดระเบิดเพื่อลดความเร็วเพื่อลงจอด