NSO

แบบจำลองและการคำนวณ

หัวข้อคำอธิบาย
อายุบนดาวเคราะห์ คำนวณอายุของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
แบบจำลองแรงโน้มถ่วง ความแตกต่างของแรงโน้มถ่วงบนดาวเคราะห์ดาวอื่น
แบบจำลองแรงไทดัล ศึกษาแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงจันทร์และโลกมีผลกระทบต่อน้ำในทะเล
คำนวณน้ำหนักบนดาวเคราะห์ คำนวณน้ำหนักของตัวเองเมื่ออยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่น