NSO

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะหมุนรอบตัวเองและโคจรด้วยความเร็วที่ต่างกัน ดังนั้นวันบนดาวเคราะห์แต่ละดวง คุณสามารถคำนวณอายุบนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้

 

หากคุณต้องการคำนวณด้วยตัวเอง สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ คำนวณอายุบนดวงเคราะห์ดวงอื่น